Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne i powierzchnie ochronne

Ekosystemy reprezentatywne i powierzchnie ochronne w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka

Zgodnie z Krajowym Standardem Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce (FSC-STD-POL-01-01-2013) zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.

Na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka nie występują powierzchnie ochronne.

 

Wykaz ekosystemów reprezentatywnych występujących na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

Mapa uproszczona ekosystemów reprezentatywnych występujących na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

Mapa przeglądowa ekosystemów reprezentatywnych występujacych na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

Mapa interaktywna ekosystemów reprezentatywnych występujących na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka 

Zasady wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych