Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

W wyniku pozytywnie zakończonego audytu recertyfikacyjnego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała certyfikat Forest Stewardship Council - FSC - Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu (FM/CoC) nadany przez Rainforest Alliance.

FSC jest niezależną pozarządową organizacją typu non profit powołaną w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Certyfikacja FSC ma na celu stanowienie wiarygodnego ogniwa między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupów, które przyniosą korzyść ludziom i środowisku, budując jednocześnie wartość biznesową.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu: NC-FM/COC-015248 oraz licencję FSC: FSC-C007944. Certyfikat jest ważny od 23 grudnia 2018 r. do 22 grudnia 2023 r.


Otrzymany certyfikat jest certyfikatem łączonym (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, choinek, stroiszu oraz karpiny, sprzedawanych przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna, choinek, stroiszu oraz karpiny i ich transport do składów.


Więcej o certyfikacji FSC: NEPCon Sp. z o.o., tel.: +48 12 427 00 93; +48 609 101 590; faks: +48 12 376 79 79; e-mail: poland@nepcon.net; www.nepcon.net

  

 

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała w dniu 27.04.2018 r. kolejny certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr PL PEFC-18/0708 (nr subcertyfikatu Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka PL PEFC-18/0708-3). Certyfikatem objęte są wszystkie nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP we Wrocławiu w tym Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka.

Udzielając certyfikatu SGS Polska Sp.z o.o., Jednostka Certyfikująca poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów. Certyfikat wydany RDLP we Wrocławiu ważny jest od dnia 27.04.2018 r. do dnia 26.04.2021 r.

Więcej o certyfikacji PEFC: http://www.pefc-polska.pl/

    

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych