Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

W wyniku pozytywnie zakończonego audytu recertyfikacyjnego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała certyfikat Forest Stewardship Council - FSC - Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu (FM/CoC) nadany przez Rainforest Alliance.

FSC jest niezależną pozarządową organizacją typu non profit powołaną w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Certyfikacja FSC ma na celu stanowienie wiarygodnego ogniwa między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupów, które przyniosą korzyść ludziom i środowisku, budując jednocześnie wartość biznesową.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu: NC-FM/COC-015248 oraz licencję FSC: FSC-C007944. Certyfikat jest ważny od 23 grudnia 2018 r. do 22 grudnia 2023 r.


Otrzymany certyfikat jest certyfikatem łączonym (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, choinek, stroiszu oraz karpiny, sprzedawanych przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna, choinek, stroiszu oraz karpiny i ich transport do składów.


 

 

 

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu posiada certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr BVCPL/PEFCM/13 (nr subcertyfikatu Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka BVCPL/PEFCM/13-4). Certyfikatem objęte są wszystkie nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP we Wrocławiu w tym Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka.

Udzielając certyfikatu Bureau Veritas Sp. z o.o., Jednostka Certyfikująca poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria zawarte w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v2 "Zrównoważona gospodarka lesna - wymagania".

Więcej o certyfikacji PEFC: http://www.pefc.pl/

   

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych