Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka znajduje się 7 obwodów łowieckich, w których gospodarkę łowiecką prowadzi 6 kół łowieckich.

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka znajduje się 7 obwodów łowieckich, w których gospodarkę łowiecką prowadzi 6 kół łowieckich.

Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką prowadzoną przez poszczególne Koła Łowieckie w 7 obwodach łowieckich na terenie Nadleśnictwa oraz jest koordynatorem gospodarki łowieckiej w IX Rejonie Hodowli Jelenia - Kotlina Kłodzka.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że na terenie Nadleśnictwa bytuje: ok. 600 osobników jeleni, 80 osobników danieli, 1310 saren i 400 osobników dzika. Coraz częściej pojawiają się muflony. Z gatunków chronionych spotkać można wydrę oraz bobra.

Ponadto na terenie naszego Nadleśnictwa żyją lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny, jenoty i inna zwierzyna drobna.

Na potrzeby opracowania rocznych planów łowieckich, myśliwi wraz z leśnikami przeprowadzają inwentaryzację zwierzyny wolno żyjącej. Z przeprowadzonych inwentaryzacji wynika, że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta, co skutkuje wzrostem ich pozyskania.

 

Przeczytaj więcej o łowiectwie:

Gospodarka łowiecka na terenie Lasów Państwowych

Polski Związek Łowiecki