Lista aktualności Lista aktualności

Położenie

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Swym zasięgiem administracyjnym Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka obejmuje sześć gmin: Miasto Kłodzko, Gminę Kłodzko, Miasto Polanica Zdrój, Miasto Szczytna, Gminę Międzylesie oraz Gminę Bystrzyca Kłodzka. Ma powierzchnię ponad 13 tys. ha.

Bór świerkowy. Fot. Małgorzata Gębala

Geograficznie nadleśnictwo obejmuje obszar Gór Bystrzyckich z najwyższym szczytem Jagodną 977 m n.p.m. i Kotlinę Kłodzką z pasmem Krowiarek. Bezwzględne wysokości wahają się w granicach od 300 do 977 m n.p.m..  Główny trzon lasów ok. 77 % stanowi jeden duży kompleks leśny obejmujący Góry Bystrzyckie z głęboko wrzynającymi się od wschodu półenklawami gruntów wsi : Paszków, Zalesie, Wójtowice, Nowa Bystrzyca, Spalona, Wyszki i Ponikwa. Pozostałe 23 % terenów stanowi kilkadziesiąt mniejszych kompleksów położonych głównie w północno - wschodniej części nadleśnictwa.