Lista aktualności Lista aktualności

Program "Zanocuj w lesie"

Strefa Zanocuj w lesie - „Kamienna Góra – Lasówka; Piaskowice”

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni 1140 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie Banku Danych o Lasach oraz z poziomu mobilnej aplikacji mBDL dostępnej zarówno na platformie z systemem Android lub iOS (iPhone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru;
  2. Wyznaczono 2 miejsca przeznaczone do palenia ognisk, jedno znajduje się w leśnictwie Spalona Dolna w wydzieleniu leśnym o adresie 13-04-1-06-101-m-00, drugie w leśnictwie Kamienna Góra w wydzieleniu leśnym o adresie 13-04-2-11-111-f -00. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka nie zapewnia drewna do rozpalania ognisk;
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu;
  5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu;
  6. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków;
  7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszarze na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
    Informację o terminach polowań zbiorowych w danym obszarze udostępniają następujące koła łowieckie [Koło Łowieckie "St. Hubertus" , Koło Łowieckie "Koliba" , Koło Łowieckie "Głuszec" oraz właściwe miejscowo urzędy gmin poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP):
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres bystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: +48 74 811 05 04

 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.