Położenie

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Swym zasięgiem administracyjnym Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka obejmuje sześć gmin: Miasto Kłodzko, Gminę Kłodzko, Miasto Polanica Zdrój, Miasto Szczytna, Gminę Międzylesie oraz Gminę Bystrzyca Kłodzka. Ma powierzchnię ponad 13 tys. ha.

Galeria zdjęć

Galeria Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

Historia

W pełni udokumentowana historia lasów Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka rozpoczyna się w 1945 roku. Ubiegłe stulecia często burzliwej historii Ziemi Kłodzkiej pozwalają ogólnie określić sposoby prowadzenia gospodarki leśnej przez różne podmioty zarówno prywatne (drobnej i wielkiej własności), samorządowe (lasy miejskie) jak i państwowe.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka jako podstawowa, samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych działająca na podstawie ustawy o lasach podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na leśnictwa.