Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka.

Zgodnie z decyzją nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2011 roku powołane zostają lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC (Forest Stewardship Council).

 

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF:

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2011 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2012 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2013 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2014 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2015 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2016 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2017 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2018 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2019 rok.

Mapy lasów HCVF:

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF - obręb Bystrzyca Kłodzka

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF - obręb Pokrzywno