Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu powołane zostały lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC (Forest Stewardship Council).

 

Sprawozdania z monitoringu lasów HCVF:

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2011 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2012 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2013 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2014 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2015 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2016 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2017 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2018 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2019 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2020 rok.

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2021 rok.

Mapa lasów HCVF:

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Interaktywna mapa lasów HCVF:

Interaktywna mapa

W związku z publikowanymi materiałami prowadzone są ciągłe konsultacje społeczne w celu rozpoznania i uwzględnienia kluczowych walorów przyrodniczych. Ewentualne uwagi odnośnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF) oraz powierzchni ekosystemów referencyjnych można wnosić na adres siedziby Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka.