Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka prowadzi gospodarkę na powierzchni ogólnej 13013,71 ha ( stan na 1.01.2010r.) i wykonuje cięcia zmierzające głównie do poprawy stanu sanitarnego lasu oraz związane z niezbędnymi zabiegami hodowlanymi. Zadania, które wykonuje Nadleśnictwo wynikają z przyjętego w Planie Urządzania Lasu etatu cięć sporządzanego na okres 10 lat, dzięki temu, że zaplanowane do pozyskania masy drewna są niższe niż przyrost drewna na pniu następuje stały wzrost zapasu drewna. Tak prowadzona gospodarka zasobami leśnymi gwarantuje zachowanie i trwałość lasu oraz możliwość biologicznego ich odtwarzania.

Roczny plan pozyskania grubizny wynosi 105,82 tys. m3 drewna, w tym:

  • 73,12 tys. m3 w użytkowaniu rębnym
  • 32,7 tys. m3 w użytkowaniu przedrębnym

Pozyskanie w drzewostanach rębnych prowadzone jest głównie rębniami częściowymi, gniazdowymi i stopniowymi, jest to zgodne z ekologicznymi aspektami gospodarki leśnej zmierzającej do uzyskania odnowienia w sposób naturalny. W drzewostanach młodszych - przedrębnych stosowane są cięcia pielęgnacyjne na powierzchni ok. 558 ha rocznie. Wynikiem działania czynników nieprzewidzianych w planie np. klęski wiatrołomów, śniegołomów itp., są prowadzone cięcia przygodne, których poziom jest trudny do przewidzenia.

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 12 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 106 tys. m3 drewna

Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie świerk, sosna i modrzew, a z gatunków liściastych buk i brzoza.

Pozyskane drewno trafia do przedsiębiorców przerabiających drewno na tarcicę, płyty wiórowe, meble czy będący w powszechnym użytkowaniu papier. Drewno opałowe zużywane jest na cele energetyczne przez zakłady energetyczne i na potrzeby gospodarstw domowych.

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka.