Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska górskie boru mieszanego i lasu mieszanego z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 72 lata, a przeciętna zasobność przekracza 374 m3/ha.

Las bukowy w leśnictwie Waliszów. Fot. Małgorzata Gębala

Udział siedlisk leśnych

 • 68 proc. – lasowe mieszane, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych i domieszką gatunków iglastych;
 • 33 proc. – borowe mieszane, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych i domieszką gatunków liściastych;
 • 3 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku;
 • poniżej 1 proc. – łęgi, czyli lasy porastające żyzne gleby w sąsiedztwie rzek i innych cieków wodnych.

Udział gatunków lasotwórczych

 • 83 proc. – świerk
 • 7 proc. – buk
 • 2 proc. – sosna
 • 2 proc. – brzoza
 • 1 proc. – dąb
 • 1 proc. – modrzew
 • 3 proc. – pozostałe Jd, Dg, Kl, Jw, Wz, Js, Ol, Ols, Tp, Os, Wb, Lp

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 6 proc. – I klasa
 • 11 proc. – II klasa
 • 18 proc. – III klasa
 • 11 proc. – IV klasa
 • 17 proc. – V klasa
 • 7 proc. – VI klasa
 • 2 proc.– VII klasa
 • 1 proc. – VIII klasa
 • 27 proc. – KO, KDO, BP


   

Definicje:

KO-klasa odnowienia

KDO-klasa do odnowienia

BP-drzewostany o budowie przerębowej

Las bukowy jesienią w leśnictwie Waliszów. Fot. Małgorzata Gębala

W odniesieniu do bardziej szczegółowych informacji o zasobach leśnych nadleśnictwa odsyłamy do treści elaboratu Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka który jest jednym z elementów obowiązującego na lata 2020-2029 Planu Urządzenia Lasu

W przypadku potrzeby uzyskania szczegółowych informacji o zasobach leśnych kraju polecamy stronę Banku Danych o Lasach prowadzonego pod egidą Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska