Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i sadzonek

Oferta sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka ograniczona jest możliwościami pozyskania drewna określonymi na podstawie planu urządzenia lasu. Nadleśnictwo oferuje sprzedaż takich gatunków jak: świerk, sosna, modrzew, jodła, buk, brzoza, dąb, jawor, jesion, lipa i olcha. Dominującym gatunkiem jest świerk którego udział w sprzedaży wynosi 68%.

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży drewna określone są zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą odbywa się w dwóch cyklach półrocznych – 70% puli sprzedawana jest w internetowych przetargach w Portalu Leśno-Drzewnym, natomiast pozostała część trafia na systemowe aukcje internetowe w aplikacji www.e-drewno.pl

Dodatkowo w ofercie Nadleśnictwa  tworzona jest pula drewna do sprzedaży detalicznej. Organizacją i sprzedażą detaliczną  zajmują się leśniczowie w poszczególnych leśnictwach, do których telefony kontaktowe podane są zakładce  KONTAKT – Leśnictwa.

Klasyfikacja i pomiar drewna odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Ceny detaliczne surowca drzewnego m3 iglastego i liściastego zamieszczone są w cenniku - materiały do pobrania.

Odnośnie informacji na temat zakupu drewna należy kontaktować się ze specjalistą ds. marketingu:

Panią Anną Krutkiewicz

tel. +48 74 811 05 04 *333

tel. kom. +48 783 909 979

e-mail: anna.krutkiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl

 

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka nie prowadzi sprzedaży sadzonek gatunków drzew i krzewów.

Na stronie internetowej https://sadzonki.wroclaw.lasy.gov.pl/ znajduje się ewidencja nadwyżek sadzonek oraz nasion w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Ewidencja prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników tych jednostek. W przypadku gdy znajdziemy interesujące nas sadzonki lub nasiona, w celu złożenia zamówienia należy kontaktować się z odpowiednią jednostką.