Mała Retencja Górska lata 2007-2013

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka w latach 2010-2012 brało udział w projekcie „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".