Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie lasów naszego nadleśnictwa występują 3 pomniki przyrody,  w tym:

  • powierzchniowy pomnik przyrody  „Wapniarka" jest to stary nieczynny kamieniołom wapienia  i marmurów na wsch. stoku wzgórza Wapniarka, w płn. - zach. części pasma Krowiarek  znajduje się na terenie Leśnictwa Waliszów w oddziale 308;
  • dąb szypułkowy (Quercus robur) znajdujący na terenie kompleksu leśnego Czerwona Góra w pobliżu Krosnowic na terenie Leśnictwa Waliszów w oddziale 312;
  • buk pospolity (Fagus sylvatica) o nazwie "Buk z Królewskiego Miasta - Bystrzyca Kłodzka" znajdujący się na terenie oddziału 36 w leśnictwie Długopole Dolne (działka ewidencyjna 648/36, obręb ewidencyjny Stara Bystrzyca). Ustanowiony uchwałą Nr XLVIII/398/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2017 w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 18 grudnia 2017 r., poz. 5427).