Wydawca treści Wydawca treści

Otulina parku krajobrazowego

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka nie występuje żaden park krajobrazowy jednakże w granicach Nadleśnictwa znajduje się  otulina Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego utworzona uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 28 października 1981 r. W celu ochrony wybitnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych trzech grup górskich Sudetów Wschodnich: Masywu Śnieżnika, Gór Bialskich i Gór Złotych. Znajduje się w północno-wschodniej części zasięgu Nadleśnictwa na terenie leśnictwa Żelazno. Granica biegnie drogą przez Rogówek w kierunku północnym do Jaszkowej Górnej. W otulinie położone są grunty Skarbu Państwa zarządzane przez Nadleśnictwo, oddziały 332-334 o łącznej powierzchni 105,36 ha.