Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi o łącznej powierzchni – 641,34 ha.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach, Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Leśnicy w ramach tych działań:

  • wykonują na podstawie decyzji starosty, zabiegi zwalczające i ochronne w razie 
  • wystąpienia w lasach niepaństwowych organizmów szkodliwych zagrażających trwałości lasów (na koszt nadleśnictw)
  • udzielają  na wniosek właściciela lasu, pomocy w formie doradztwa w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej, udostępnienia sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego
  • organizują i nadzorują wykonanie zadań gospodarczych łącznie ze sprzedażą drewna
  • realizują możliwość włączenia na wniosek właściciela, lasów niepaństwowych w skład leśnych kompleksów promocyjnych

Więcej na ten temat

Poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad lasami niepaństwowymi w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka jest:

Pan Antoni Zieliński 

tel. kom. 783 909 958

e-mail: antoni.zielinski@wroclaw.lasy.gov.pl