Wydarzenia Wydarzenia

DNI OTWARTE Funduszy Europejskich

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka zaprasza do udziału w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich”, które organizowane będą 9 maja br. w siedzibie Nadleśnictwa przy ulicy Międzyleśnej 3 w Bystrzycy Kłodzkiej.

Podczas Dni Otwartych zaprezentowane zostaną efekty realizacji Projektu: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji  i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".

Program Dni Otwartych

09.05.2014

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka – sala narad

- Wystawa fotograficzna na temat małej retencji górskiej od godz. 9.00.

W ramach wystawy przedstawione zostaną obiekty które powstały w ramach projektu: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji  i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie." Zostanie wyjaśniona rola wody w środowisku leśnym jej wpływ na wzrost roślin i życie zwierząt. Omówione zostanie zjawisko „małej retencji" oraz jego rola w poprawie stosunków wodnych w kontekście budowy urządzeń wodnych mających wpływ na magazynowanie wody.

- Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego nt. „10 lat Polski w UE" godz. 11.00

         W ramach obchodów „Dni otwartych" nastąpi ogłoszenie wyników konkursu plastycznego. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane dla zwiedzających.

- Dla zainteresowanych zorganizowany będzie pokaz terenowy obiektów małej retencji, znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka. (warunkiem uczestnictwa w pokazie jest zgłoszenie udziału do dnia 30.04.2014 r do godz. 15.00 na nr tel. 780 909 904 lub lukasz.pogonski@wroclaw.lasy.gov.pl.)