Lista aktualności Lista aktualności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE NAGRAŃ SZKALUJĄCYCH LASY PAŃSTWOWE

Od pewnego czasu niejaki pan Tomasz Bonarek zamieszcza w niektórych serwisach społecznościowych i portalach internetowych nagrania wideo swojego autorstwa, pokazujące składnicę drewna przy stacji kolejowej Bystrzyca Przedmieście, twierdząc, że jest to dowód działania rzekomych „zorganizowanych grup przestępczych, które świadczą usługi dla lasów Państwowych". Jest to kłamstwo, a zniesławiające Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka i leśników w ogóle komentarze autora tych nagrań są pozbawione jakichkolwiek podstaw.

Lasy Kotliny Kłodzkiej na obszarze działania nadleśnictw Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Bardo Śląskie, Zdroje i Międzylesie w roku 2015 zostały dotknięte klęską suszy, a Nadleśnictwo  Międzylesie dodatkowo doświadczyło katastrofalnych wiatrowałów. W wyniku niekorzystnych warunków pogodowych (wysokie temperatury, minimalne opady deszczu) tutejsze drzewostany zostały osłabione i narażone na działanie chorób grzybowych i szkodliwych owadów.

Obecnie leśnicy z wielkim trudem likwidują skutki wyżej wskazanych zjawisk. Usuwają drzewa obumarłe i obumierające, aby nie dopuścić do masowego rozwoju szkodliwych owadów i zaatakowania przez nie zdrowych jeszcze drzew, a tym samym zamierania lasu na coraz większym obszarze. Zarówno w przypadku cięć prowadzonych w ramach normalnej gospodarki leśnej, jak i tych wynikających z konieczności usunięcia skutków wspomnianych klęsk, wszystkie prace odbywają się zgodnie z przepisami. Pozyskanie drewna odbywa się w ramach zatwierdzonych przez ministra środowiska, dla każdego z nadleśnictw, tzw. planów urządzenia lasu. Miejscowi leśnicy nie przekraczają dopuszczonego w planach, rozmiaru cięć oraz prowadzą pozyskanie zgodnie ze wszelkimi zasadami sztuki leśnej i międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC.  

Pozyskane drewno sprzedawane jest następnie zakładom przemysłowym, które zakupiły  go w sposób całkowicie legalny, w powszechnie obowiązujących procedurach przetargowych Lasów Państwowych. Uzyskane ze sprzedaży surowca przychody będą wykorzystane przez nadleśnictwa m.in. na nasadzenia nowych drzew i ochronę przyszłych drzewostanów na dzisiejszych powierzchniach klęskowych.

Z racji centralnego usytuowania Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w Kotlinie Kłodzkiej, drewno które zostało zakupione we wszystkich wymienionych wyżej nadleśnictwach jest zwożone na bocznicę kolejową stacji Bystrzyca Przedmieście i stamtąd transportem kolejowym dowożone do zakładów przetwórstwa drzewnego, które zakupiły je na przetargach Lasów Państwowych. Wykorzystanie transportu kolejowego odciąża lokalne i krajowe drogi.

Pan Bonarek nagrywa najzwyklejszą składnicę drewna, na której leży całkowicie legalnie pozyskany surowiec (oznaczony zresztą odpowiednimi znacznikami LP), który stąd w najzwyklejszy sposób trafia do klientów z branży drzewnej, którzy z kolei kupili go w  internetowych procedurach przetargowych Lasów Państwowych, odbywających się wedle znanych publicznie regulaminów, po aktualnie obowiązujących lub wylicytowanych cenach. Następnie te nagrania usiłuje przedstawiać internautom jako dowód na działanie „mafii drzewnej". Nie dość, że jest to kłamstwo, to jeszcze zupełnie kuriozalne.

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka uprzedza, że rozważa możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko wszystkim osobom rozpowszechniającym te nieprawdziwe, szkalujące naszą jednostkę organizacyjną treści.

 

                                                                            Nadleśniczy

                                                                            Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

                                                                            Kazimierz Śpiewak

W dniu 08.03.2016 r. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka wszczęło procedury określone właściwymi przepisami prawa.

                                                                             Nadleśniczy

                                                                             Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

                                                                             Kazimierz Śpiewak