Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu posiada certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr BVCPL/PEFCM/13 (nr subcertyfikatu Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka BVCPL/PEFCM/13-4). Certyfikatem objęte są wszystkie nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP we Wrocławiu w tym Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka.

Udzielając certyfikatu Bureau Veritas Sp. z o.o., Jednostka Certyfikująca poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria zawarte w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v2 "Zrównoważona gospodarka lesna - wymagania".

Więcej o certyfikacji PEFC: http://www.pefc.pl/