Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka znajdują się trzy ścieżki przyrodniczo-edukacyjne (ścieżki dydaktyczne), utworzone głównie dla dzieci i młodzieży.

„WOKÓŁ WAPNIARKI"

Ścieżka o tematyce historyczno-przyrodniczej o długości 2,7 km. Czas przemarszu to ok 2,5 godziny.  Jej początek i koniec znajduje się na stacji PKP w miejscowości Gorzanów, przechodzi tuż przy leśnej kaplicy pw. Św. Antoniego, następnie prowadzi do wieży widokowej na szczycie góry Wapniarka.

Link do mapy z przebiegiem ścieżki

„LEŚNY ZDRÓJ" w Długopolu Zdrój

Ścieżka przybliża podstawowe informacje o budowie lasu, strukturze drzewostanów Nadleśnictwa oraz wybrane aspekty z pracy leśnika. Znajduje się ona w miejscowości Długopole Zdrój, a swój koniec i początek znajduje się na polanie w centrum Długopola Zdrój, naprzeciwko Parku Zdrojowego. Długość ścieżki 3,7 km, a czas jej przejścia to ok 2 godziny.

Link do mapy z przebiegiem ścieżki

„DOLINĄ TOCZNEJ" w Wyszkach

Ścieżka edukacyjna znajdująca się w miejscowości Wyszki, okolice polany, zwanej potocznie
"Rykowiskiem" . Tematyka zaprezentowana na tablicach dydaktycznych to: las, jego elementy i łąki śródleśne. Długość jej to około 3,4 km, a czas jej przejścia to ok. 2 godziny.

Link do mapy z przebiegiem ścieżki

W chwili obecnej ww. ścieżki są niedostępne ze względu na niezodawalający stan techniczny. Po przeprowadzeniu niezbędnego remontu poinformujemy o ponownym ich udostępnieniu.

Poza ścieżkami dydaktycznymi utrzymywanymi przez nadleśnictwo, na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka funkcjonują dwie ścieżki dydaktyczne "Szlak tropicieli" i "Szlak zbieraczy" utrzymawane przez Fundację Zielony Szlak. Szczegółowe informacje dotyczące wspomnianych ścieżek przedstawiono w poniższych linkach:

  - Szlak tropicieli  

  - Szlak zbieraczy

Link do mapy z przebiegiem ścieżek