Lista aktualności Lista aktualności

ZAOŃCZENIE PRAC z zakresu pozyskania drewna wzdłuż odcinka ścieżki rowerowej Singletrack w leśnictwie Spalona Górna.

Informujemy, że leśnictwie Spalona Górna w wydzieleniach leśnych sąsiadujących ze ścieżką rowerową Singletrack Pętla Jagodna, które zostały oznaczone na załączniku mapowym, zakończono wykonywanie prac z zakresu pozyskania drewna. Obecnie można się już bezpiecznie poruszać po wskazanych na załączniku mapowym odcinkach ścieżki rowerowej Singletrack.