Lista aktualności Lista aktualności

Dogadajmy się w temacie szlaków w miejscowości Spalona.

W związku z informacją o zamknięciu wspólnego odcinka czterech szlaków turystycznych w miejscowości Spalona (w tym Głównego Szlaku Sudeckiego), która została zamieszczona w mediach społecznościowych na profilu Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, informujemy, że przedmiotowa zmiana przebiegu szlaku jest ściśle związana z realizowaną w Spalonej inwestycją, której celem jest rozbudowa istniejącego wyciągu narciarskiego. Rozbudowywany wyciąg znajduje się na gruntach prywatnych, które w przeszłości stanowiły własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. Właściciel wyciągu wskazał przedstawicielom Kłodzkiego oddziału PTTK na konieczność zmiany przebiegu szlaków, które dotychczas biegły po prywatnych gruntach wzdłuż wyciągu. Powyższe uniemożliwiało bezpieczne korzystanie ze szlaków turystycznych, kolidując jednocześnie z funkcjonowaniem wyciągu w okresie zimowym.

26.08.2020 PTTK Oddział Ziemi Kłodzkiej zwrócił się do Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka o zmianę przebiegu czterech pieszych szlaków turystycznych
w rejonie miejscowości Spalona. W stosunku do zaproponowanych zmian przebiegu szlaków, które teraz miałyby przebiegać po gruntach leśnych Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka nadleśnictwo nie zgłaszało uwag i je akceptowało. Zaproponowało jedynie formalne uregulowanie prawa do korzystania z gruntu zgodnie z zapisami ustawy
o lasach czyli poprzez zawarcie stosownej umowy. Po przedstawieniu przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka powyższej propozycji, PTTK oddział w Kłodzku zaprzestał dalszej korespondencji z Nadleśnictwem. W tym momencie wskazać należy, że głównym celem zawarcia stosownej umowy (nieodpłatnej) nie jest osiągnięcie korzyści finansowych z tego tytułu tylko zapewnienie bezpiecznego korzystania przez turystów ze szlaków. Podstawowymi warunkami umowy miało być:

1. Okresowe porządkowanie szlaku (1-2 razy do roku) ze śmieci pozostawionych przez turystów.

2. Dokonywanie okresowych przeglądów stanu ścieżki oraz zgłaszanie potencjalnych zagrożeń (drzewa silnie pochylone, złamane itp.) do Nadleśnictwa celem ich usunięcia na koszt Nadleśnictwa.

3. Tworzenie bezpiecznej infrastruktury turystycznej we współpracy Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka z Kłodzkim oddziałem PTTK.

Lasy w zarządzie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka są w dalszym czasie ogólnodostępne. Dodatkowo od 1.05.2021 r. w ramach projektu „Zanocuj w lesie” udostępniono (nieopodal tych szlaków) 2 obszary, a do sukcesów we współpracy Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka z podmiotami zewnętrznymi zaliczyć można między innymi powstanie wieży widokowej w masywie Jagodnej, ścieżki rowerowej typu „Singletrack” czy też zimowych tras narciarstwa biegowego.

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka pragnie jak najszybszego udostępnienia nowych, alternatywnych łączników dla zamykanych fragmentów szlaków, zaprasza PTTK do rozmów i w dalszym ciągu liczy na kontynuację wieloletniej, owocnej współpracy z PTTK. Wszystkim nam zależy na szybkim uzgodnieniu i udostępnieniu proponowanych fragmentów szlaków turystycznych, które zapewnią turystom bezpieczeństwo i komfort bezpośredniego obcowania z naturą.