Adresy Kół Łowieckich Adresy Kół Łowieckich

Wykaz danych adresowych Kół Łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka.
Adresy korespondencyjne na potrzeby zgłaszania szkód łowieckich

Lp.

Koło Łowieckie

Obwody
 numer

Adres korespondencyjny do zgłaszania szkód łowieckich

1

"Głuszec" z siedzibą w Polanicy Zdrój

362, 367

Dominik Celka

ul. Międzyleśna 3,

57-500 Bystrzyca Kłodzka

dominik.celka@gmail.com

tel: 695-039-996

2

"Koliba" z siedzibą w Wałbrzychu

372

Koło Łowieckie "Koliba"

ul. Solna 2A

58-160 Świebodzice

3

"Muflon" z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej

368, 377

Koło Łowieckie "Muflon"

Goworów 36/2

57-530 Międzylesie

4

"Muflon" z siedzibą w Kłodzku

365

Koło Łowieckie "Muflon"

Rogówek 5

57-360 Ołrzychowice Kłodzkie

5

"Sarenka" z siedzibą we Wrocławiu

373

Koło Łowieckie "Sarenka"

ul. Henryka Sienkiewicza 4

57-500 Bystrzyca Kłodzka

skr. poczt. 35

6

"St. Hubertus" z siedzibą w Kłodzku

363, 361

Koło Łowieckie "St. Hubertus"

ul. Dusznicka 3/4

57-300 Kłodzko

7

"Lis" z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej

369, 374

Koło Łowieckie "Lis"

ul. Wojska Polskiego 17

57-500 Bystrzyca Kłodzka

       
 

Dane wg stanu na dzień 11.12.2020