Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka
74 81 10 504
74 81 13 958

ul. Międzyleśna 3
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Nadleśniczy
Jerzy Adamek
74 811 05 04
kom. 607 243 546
Zastępca Nadleśniczego
Grażyna Wysocka-Fiślak
74 811 05 04
kom. 783 909 965
Główny Księgowy
Małgorzata Serwinowska
74 811 05 04*611
kom. 783 909 924
Sekretarz
Dagmara Franaszczyk
74 811 05 04*671
kom. 783 909 905
Inżynier Nadzoru
Arkadiusz Fiślak
74 811 05 04*211
kom. 510 099 757
Inżynier Nadzoru
Łukasz Rapa
74 811 05 04*212
kom. 783 909 903

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Krutkiewicz
Starszy specjalista do spraw marketingu
Tel.: 74 811 05 04 *333
kom. 783 909 979
Joanna Budnik
Specjalista ds. hodowli lasu, nasiennictwa i selekcji oraz łowiectwa
Tel.: 74 811 05 04 *337
kom. 531 329 754
Magdalena Mol
Specjalista do spraw ochrony lasu, turystyki i edukacji
Tel.: 74 811 05 04 *334
kom. 535 218 291
Anna Kmiecik
Starszy specjalista do spraw ochrony przyrody i leśnej mapy numerycznej
Tel.: 74 811 05 04 *335
kom. 531 385 589
Marek Raniszewski
Specjalista do spraw stanu posiadania
Tel.: 74 811 05 04*332
kom. 783 909 928
Grzegorz Lampasiak
Starszy Specjalista do spraw użytkowania lasu i ochrony p.poż.
Tel.: 74 811 05 04 *336
kom. 510 099 759

Dział Finansowo-Księgowy

Marzena Dydyna
Starszy Księgowy
Tel.: 74 811 05 04*600
kom. 783 909 923
Katarzyna Zimnik
Starszy Specjalista do spraw finansowo-księgowych
Tel.: 74 811 05 04*614
kom. 783 909 925
Justyna Chmielowiec
Starszy Księgowy
Tel.: 74 811 05 04*613
kom. 783 909 964
Aleksandra Czerkawska
Starszy Księgowy
Tel.: 74 811 05 04*612
kom. 783 909 926
Monika Radkiewicz
Księgowy
Tel.: 74 811 05 04*615
kom. 783 909 910

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Edyta Szendzielosz-Trivunčić
Starszy Specjalista do spraw administracyjnych - Sekretariat
Tel.: 74 811 05 04*100
kom. 535 231 120
Kamil Kwaśny
Specjalista do spraw informatycznych
Tel.: 74 811 05 04*675
kom. 531 251 800
Ewa Pleśniarska-Pawlak
Starszy Specjalista do spraw zamówień publicznych i transportu
Tel.: 74 811 05 04*674
kom. 783 909 927
Mariusz Łakucewicz
Specjalista do spraw budownictwa
Tel.: 74 811 05 04*672
kom. 783 909 959
Paulina Baj
Referent
Tel.: 74 811 05 04*673
kom. 783 909 948

Stanowisko do spraw pracowniczych

Sylwia Kasprzyk
Specjalista do spraw pracowniczych
Tel.: 74 811 05 04*131
kom. 783 909 967

Posterunek Straży Leśnej

Marek Urbaniak
Starszy Strażnik (p.o. Komendanta Straży Leśnej)
Tel.: 74 811 05 04*221
kom. 502 537 912
Tobiasz Włoszczyński
Strażnik Straży Leśnej
Tel.: 74 811 05 04*222
kom. 502 555 664