Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka
74 81 10 504
74 81 13 958

ul. Międzyleśna 3
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Nadleśniczy
Kazimierz Śpiewak
74 811 05 04
Zastępca Nadleśniczego
Grażyna Wysocka-Fiślak
74 811 05 04
kom. 783 909 965
Główny Księgowy
Małgorzata Serwinowska
74 811 05 04*611
kom. 783 909 924
Sekretarz
Dagmara Franaszczyk
74 811 05 04*671
kom. 783 909 905
Inżynier Nadzoru
Arkadiusz Fiślak
74 811 05 04*211
kom. 510 099 757
Inżynier Nadzoru
Łukasz Pogoński
74 811 05 04*212
kom. 783 909 904

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Krutkiewicz
Specjalista do spraw marketingu
Tel.: 74 811 05 04 *333
kom. 783 909 979
Anna Pogońska
Specjalista ds. hodowli lasu, nasiennictwa i selekcji
Tel.: 74 811 05 04 *337
kom. 531 329 754
Magdalena Mol
Specjalista do spraw ochrony lasu, turystyki i edukacji
Tel.: 74 811 05 04 *334
kom. 535 218 291
Łukasz Rapa
Starszy Specjalista do spraw ochrony przyrody i leśnej mapy numerycznej
Tel.: 74 811 05 04 *335
kom. 783 909 903
Dominik Celka
Specjalista do spraw stanu posiadania i łowiectwa
Tel.: 74 811 05 04*332
kom. 783 909 928
Grzegorz Lampasiak
Starszy Specjalista do spraw użytkowania lasu i ochrony p.poż.
Tel.: 74 811 05 04 *336
kom. 510 099 759

Dział Finansowo-Księgowy

Marzena Dydyna
Księgowa
Tel.: 74 811 05 04*612
kom. 783 909 923
Katarzyna Zimnik
Księgowa
Tel.: 74 811 05 04*614
kom. 783 909 925
Justyna Chmielowiec
Księgowa
Tel.: 74 811 05 04*613
kom. 783 909 964
Aleksandra Czerkawska
Księgowa
Tel.: 74 811 05 04*600

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Edyta Szendzielosz-Trivunčić
Specjalista do spraw administracyjnych - Sekretariat
Tel.: 74 811 05 04*100
kom. 535 231 120
Ewa Pleśniarska
Specjalista do spraw zamówień publicznych i transportu
Tel.: 74 811 05 04*674
kom. 783 909 927
Józef Winczura
Specjalista do spraw budownictwa
Tel.: 74 811 05 04*672
kom. 783 909 959
Maria Pokora
Referent do spraw administracyjnych
Tel.: 74 811 05 04*673
kom. 783 909 948

Stanowisko do spraw pracowniczych

Sylwia Kasprzyk
Specjalista do spraw pracowniczych
Tel.: 74 811 05 04*131
kom. 783 909 967

Posterunek Straży Leśnej

Waldemar Kloc
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 74 811 05 04*221
kom. 502 555 664
Marek Urbaniak
Strażnik Straży Leśnej
Tel.: 74 811 05 04*222
kom. 502 537 912