Wydawca treści Wydawca treści

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka jest jedną z 33 jednostek, wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Podzielone jest na dwa obręby: Bystrzyca Kłodzka i Pokrzywno oraz na 14 leśnictw. Ponad 96 % lasów Nadleśnictwa to lasy ochronne, głównie glebo- i wodochronne.

Nadleśnictwo prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, wg planu urządzania lasu, na ponad 12 tys. ha lasów. Do głównych zadań Nadleśnictwa należy ochrona i hodowla lasu, ochrona przyrody, udostępnianie turystyczne lasów, edukacja leśna oraz pozyskanie i sprzedaż drewna.  Przychody ze sprzedaży drewna są przeznaczane na realizowanie ww. zadań, dzięki czemu Lasy Państwowe są instytucją samofinansującą się.

Geograficznie teren Nadleśnictwa obejmuje obszar Gór Bystrzyckich z najwyższym szczytem Jagodną o wys. 977 m n.p.m. i Kotliny Kłodzkiej z pasmem Krowiarek.

Teren nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo. Bogaty jest zarówno świat zwierzęcy, jak i roślinny

Dominującym gatunkiem lasów Nadleśnictwa jest świerk pospolity, który powierzchniowo zajmuje 66 %. Pozostałe gatunki to buk, sosna, modrzew, brzoza, jodła, klon jawor. Średni roczny rozmiar odnowień i zalesień wynosi ok. 164 ha, z czego ok. 50 % stanowią odnowienia naturalne. Nadleśnictwo sadzi rocznie ok. 500 tys. drzew, wykonuje rocznie pielęgnowanie lasu na powierzchni ok. 810 ha i pozyskuje 121 tys. m3 drewna.

Ze względu na walory przyrodnicze, cenne siedliska oraz występowanie licznych gatunków chronionych na obszarze Nadleśnictwa utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich oraz 5 obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natury 2000: Pasmo Krowiarki, Dolina Bystrzycy Łomnickiej, Dzika Orlica, Sztolnia w Młotach i Góry Złote.  Na terenie Nadleśnictwa występuje szereg roślin i zwierząt chronionych, m.in. pełnik europejski (nazwa miejscowa – róża kłodzka), obuwik pospolity, bocian czarny, puchacz zwyczajny.

Droga leśna zimą. Fot. Grzegorz Lampasiak

Zwarte, zalesione kompleksy idealnie nadają się do uprawiania turystyki pieszej. Turyści zmęczeni zatłoczonymi szlakami w Tatrach, Beskidach, Karkonoszach, a nawet w Bieszczadach będą zachwyceni spokojem panującym w Górach Bystrzyckich. Do dyspozycji mają kilka szlaków turystycznych oraz możliwość odpoczynku w urokliwym schronisku „Jagodna" w Spalonej.

Odwiedzając tereny Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka nie można pominąć wieży widokowej na Jagodnej, odbudowanej ponownie w roku 20, w miejscu, w którym istniała już w XIX wieku. Rozciąga się z niej widok na całą Kotlinę Kłodzką i Góry Orlickie. Obowiązkowo należy również odnaleźć na Równi Łomnickiej Szarego Człowieka, kamienną rzeźbę z 1872 roku, tzw. „Strażnika Wieczności" i poznać związaną z nim legendę. Warto również zwiedzić drewniane, barokowe kościoły z XVIII wieku w Nowej Bystrzycy i Zalesiu.

Teren Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka to również idealne miejsce do uprawiania kolarstwa górskiego, narciarstwa biegowego (około 40 km tras w okolicach Spalonej i Lasówki), a także nowej, ale dynamicznie rozwijającej się, dyscypliny Nordic Walking.

Nasze nadleśnictwo na mapie

Zapraszamy do aktywnego wypoczynku w naszych pięknych lasach.