Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert - .”Nadzór ekspercki nad realizacją ochrony czynnej”

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na usługę pn.”Nadzór ekspercki nad realizacją ochrony czynnej” w ramach projektu „Program ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego Cypripedium calceolus na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka”.

Termin składania ofert: do 21.10.2022r. (piątek) do godz. 10:00
 

Miejsce i sposób składania ofert: W sekretariacie Zamawiającego przy ul. Międzyleśnej 3, 57 -500 Bystrzyca Kłodzka

osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną

na adres email bystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl,  lub pocztą tradycyjną.
 

Komplet dokumentów jakie należy złożyć to:

  1. Załącznik nr 2 – wykaz publikacji naukowych.
  2. Załącznik nr 3 – formularz ofertowy.
  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez eksperta botaniki.


Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.