Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert - "Zabiegi z zakresu ochrony czynnej"

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na usługę pn.”Zabiegi z zakresu ochrony czynnej” w ramach projektu „Program ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego Cypripedium calceolus na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka”.

AKTUALIZACJA!
Zamawiający – Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka  zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na „Zabiegi z zakresu ochrony czynnej” realizowanego w ramach projektu pn. „Program ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego Cypripedium calceolus na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka”. -szczegóły w załączniku

Termin składania ofert:

do 21.10.2022r. (piątek) do godz. 10:00

 

Miejsce i sposób składania ofert: W sekretariacie Zamawiającego przy ul. Międzyleśnej 3, 57 -500 Bystrzyca Kłodzka

osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną

na adres email bystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl,  lub pocztą tradycyjną.

 

Komplet dokumentów jakie należy złożyć to:

  1. Załącznik nr 2 – wykaz usług i referencje.
  2. Referencje
  3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o zakresie prowadzonej działalności.
  4. Załącznik nr 4 – formularz ofertowy.

 

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.