Lista aktualności Lista aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uruchomienia sklepów lub stoisk „Dobre z lasu”

Marka „Dobre z lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniący funkcję społeczno-promocyjną projektu. „Logotyp „Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów.

Projekt „Dobre z Lasu”, realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów. Jednym z celów projektu jest umożliwienie dostępu do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności. Cel ten może być zrealizowany dzięki wprowadzeniu na rynek polski marki „Dobre z Lasu” dającej gwarancję, że żywność, którą mamy w dłoni, jest zdrowa i smaczna. To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych oraz oparty na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

Załączamy szczegółową informację o wariantach franczyzy