Lista aktualności Lista aktualności

Zamówienia publiczne - „Opracowanie metodyki ochrony obuwika pospolitego wraz z pracami przygotowawczymi i inwentaryzacją wraz z monitoringiem stanowisk w ramach Programu ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego Cypripedium calceolus na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka”

Zamówienia publiczne - „Opracowanie metodyki ochrony obuwika pospolitego wraz z pracami przygotowawczymi i inwentaryzacją wraz z monitoringiem stanowisk w ramach Programu ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego Cypripedium calceolus na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka”

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka ogłosiło postępowanie przeprowadzane w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn: „Opracowanie metodyki ochrony obuwika pospolitego wraz z pracami przygotowawczymi i inwentaryzacją wraz z monitoringiem stanowisk w ramach Programu ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego Cypripedium calceolus na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka”


Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie (BIP) : LINK