Lista aktualności Lista aktualności

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2021 - II przetarg

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka informuje, iż z uwagi na problemy techniczne strony internetowej BIP, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2021 - II przetarg, poniżej zamieszcza informację z otwarcia ofert w dniu 11.01.2021r.