Lista aktualności Lista aktualności

Szkody łowieckie od 01.04.2018r.

        Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.), od dnia 01.04.2018r. za przyjmowanie zgłoszeń o powstaniu szkód łowieckich odpowiedzialny jest właściwy miejscowo urząd gminy.

 

                                                                                                                                    Nadleśniczy

                                                                                                                                    mgr inż. Kazimierz Śpiewak