Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Międzyleśna 3, tel. 74-8-110-504

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994, Nr 134, Poz. 692) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu: SUZUKI Grand Vitara 2.0 nr rej. DKL 48PP. Szczegółowe informacje znajdują się w materiałach do pobrania.