Lista aktualności Lista aktualności

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Leśne Gospodarstwa Węglowe są jednym z flagowych projektów rozwojowych Lasów Państwowych. Działania tego typu prowadzone są ze względu na postępujące, negatywne zmiany klimatyczne, do których głównie przyczynia się wysoka emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Projekt ma przyczynić się do: zwiększenia ilości CO2 pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę oraz redukcję emisji gazu z obszarów podmokłych.

Realizacja projektu, który rozpoczął się w 2017 r., przewidziana jest do 2026 r., trwałość projektu zapewniona będzie na okres 30 lat.

Nadzór nad  projektem pełni Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Realizacją zadań zleconych zajmują się: Zakład Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa, jednostka audytorska, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, TAXUS SI Sp. z o. o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, placówki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe oraz podmioty wspierające.

Projekt w całości jest finansowany przez Lasy Państwowe z funduszu leśnego.

Szczegóły dot. projektu:https://klimat.lasy.gov.pl/pl/