Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka zakończyło konsultacje społeczne ekosystemów referencyjnych. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tych konsultacjach. Ich przeprowadzenie było związane z obowiązkiem spełnienia przez nas wymagań wskaźnika 6.4.2 obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL.

W związku z powyższym, po weryfikacji uwag i wniosków informujemy o następujących zmianach w wykazie ekosystemów referencyjnych:

  • Usunięto z listy:

Adres leśny

Pow. (ha)

Siedlisko

Rodzaj pow.

13-04-1-01-334A  -b   -00

0,48

BAGNO

  • Dodano do listy:

Adres leśny

Pow. (ha)

Siedlisko

Rodzaj pow.

13-04-1-05-265   -a   -00

3,81

9130 - Żyzne buczyny

D-STAN

13-04-1-07-249   -f   -00

2,61

 -

D-STAN